Här får du garantibeviset
för din yxa. Garantitiden
är 25 år.

OK